Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Organizace školního roku 2022/23


Zvonění

Dopolední výuka:

7:00 – 7:45

8:00 – 8:45

8:55 – 9:40

9:55 – 10:40

10:50 – 11:35

11:50 – 12:35

12:45 – 13:30

13:30 – 14:00

Odpolední výuka:

14:00 – 14:45

 

0. hodina

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Polední přestávka

 

7. hodina

 


Termíny prázdnin 2022/23

Začátek šk. roku

Podzimní prázdniny

Vánoční prázdniny

Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny (Karviná)

Velikonoční prázdniny

Letní prázdniny

01. září 2022

26. a 27. října 2022

23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

03. února 2023

13. března – 19. března 2023

06. dubna 2023

01. července – 03. září 2023

 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2022/23

24.  listopadu 2022

27.  dubna 2023

16:00 – 17:00 hod. – 1. stupeň
17:00 – 18:00 hod. – 2. stupeň

16:00 – 17:00 hod. – 1. stupeň
17:00 – 18:00 hod. – 2. stupeň

Základní informace školního roku 2022 – 2023

Základní informace školního roku 2022 – 2023  PDF