Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Vzdělanec je pokladem své země

Chceme vše vědět, abychom změnili budoucnost

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Jsme školou pro všechny

  • výuka anglického jazyka od 1. třídy
  • máme moderně vybavené učebny cizích jazyků
  • zkoumáme přírodní zákony v nové učebně fyziky a chemie
  • máme nově vybavené PC učebny, notebooky pro výuku a roboty do kroužku programování

Krátké nahlédnutí do naší školy

Krátké nahlédnutí do naší školy