Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Další místo poskytovaného vzdělávání Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v budově ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí

Ve školním roce 2023/2024 budou v budově ZŠ Mládežnická i nadále působit pedagogové ZUŠ Bohuslava Martinů

Nabízí výuku:
– hudební nauka
– hra na hudební nástroje (klavír, zobcová flétna, kytara)

Podrobnějsí informace získáte:
na sekretariátu ZUŠ
Na Schodech 1/256
736 01 Havířov-Město

web: zusbm-havirov.cz

Tel.: 596 813 128, +420 775 672 595
E-mail: sekretariat@zusbm.cz