Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Projekt Digitalizace je určen na prevenci digitální propasti. Škola pořídila mobilní digitální zařízení, které mají žáci k dispozici pro běžnou či distanční výuku.