Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Název Aktualizováno Dokument ke stažení​
Výzva k podání nabídky 21. 07. 2023 PDF
Směrnice na ochranu oznamovatelů 20. 07. 2023 PDF
Výzva k podání nabídky 14. 11. 2022 PDF
Výzva k podání nabídky 28. 06. 2021 PDF
Návrh rozpočtu 28. 06. 2021 xls
Rozpočet na rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023 a Střednědobý výhled na období let 2024 a 2025  15. 12. 2022 PDF
Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled na období let 2022 a 2023  22. 12. 2021 PDF
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled na období let 2021 a 2022  14. 01. 2020 PDF
Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled na období let 2020 a 2021  10. 01. 2019 PDF
Oznámení o jmenování pověřence  23. 6. 2020 PDF
Výsledky voleb do Školské rady – 2023  29. 11. 2023 PDF
 Jmenování ředitelky školy  01. 09. 2012 PDF
VZ/06/ZŠ/2022 Dodávka digitálních pomůcek
Výzva k podání nabídky 11. 10. 2022 PDF
Prohlášení dodavatele 11. 10. 2022 docx
Kupní smlouva – vzor 11. 10. 2022 docx
Rozpočet 11. 10. 2022 xlsx