Dokumenty ke stažení


Dokumenty ke stažení
Název   Dokument ke stažení​
Zápisní lístek   doc
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání   doc
Žádost o odklad školní docházky   doc
Přihláška do školní družiny    PDF
Žádost o prodloužení povinné školní docházky   PDF
Žádost o uvolnění z předmětu   PDF
Potvrzení o zdravotní způsobilosti   docx
Přeřazení dítěte v rámci ŠD     PDF
Změna volitelného předmětu     PDF
Přeřazení žáka ze třídy do třídy     PDF
Žádost o komisionální přezkoušení     PDF
Žádost o přijetí (přestup) na školu     PDF
Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší než 3 dny     PDF
Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny     PDF
Jazykové kurzy a kroužky     doc
Příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám     docx
Žádost o uvolnění z předmětu     PDF
Žádost o uvolnění z TV     PDF
Žádost zákonného zástupce o IVP     PDF

 

Školní řády
Název   Dokument ke stažení​
Informace ke vstupu do budovy školy     PDF
Školní řád     PDF
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu     PDF
Dodatek k řádu školní jídelny     PDF
Vnitřní řád ŠD     PDF
Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu ŠD     PDF
Dodatek č. 3 k vnitřnímu řádu ŠD     PDF
Vstup do školy od 1.1.2019 a Školní družina – režimová opatření.   PDF
Řád ŠJ     PDF
Řád šaten     PDF
Kreditní systém     PDF
Řád učebny NJ     PDF
Řád učebny AJ – bílá     PDF
Řád učebny PC     PDF
Řád učebny chemie a fyziky     PDF
Řád učebny přírodopisu     PDF
Řád školní zahrady     PDF
Řád školního hřiště     PDF
Řád tělocvičny     PDF
Řád dílen     PDF
Řád spisovny     PDF