Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Dokumenty ke stažení
Název Aktualizováno Dokument ke stažení​
Zápisní lístek 26. 12. 2021 PDF
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 26. 12. 2021 PDF
Žádost o odklad školní docházky 26. 12. 2021 PDF
Potvrzení o zdravotní způsobilosti 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z vyučování 26. 12. 2021 PDF
Žádost o přeřazení žáka 21. 08. 2022 PDF
Žádost o komisionální přezkoušení 26. 12. 2021 PDF
Žádost o přijetí (přestup) na ZŠ Mlád. 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z předmětu 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z TV 26. 12. 2021 PDF
Žádost zákonného zástupce o IVP 16. 08. 2023 PDF
Přihláška do školní družiny 16. 08. 2023 PDF
Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny 09. 01. 2022 PDF