Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Program Doučování žáků škol je realizován z Národního plánu obnovy. Tento program reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Od ledna 2022 je program financován z programu Nástroje pro oživení a odolnost EU „Next generation EU“.