Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023 realizujeme projekt Mládežka se vzdělává III. Je to již náš třetí projekt, ze kterého je financován školní psycholog, projektový den a doučování. Poskytovatelem dotace na projekt je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci projektu Mládežka se vzdělává III jsme realizovali šablonu Projektový den ve výuce. Na projektu spolupracovala s paní učitelkou paní lektorka jako externí odborník z praxe.  Projektový den nesl název Cestujeme kolem světa a byl zaměřen na environmentální vzdělávání.  Žáci se aktivně zapojovali do všech připravených aktivit, které představovali různé světové země  a s nimi spojené reálie. Paní lektorka prezentovala teoretické poznatky a spojovala je s praktickými dovednostmi.  Žáci si tak mohli vyzkoušet  vědecký pokus se sopkou, přichystat typická jídla dané země, povídali si o kontinentech, fauně a flóře, vyzkoušely si výtvarné i kreativní činnosti. Během celého programu byli žáci vedeni ke spolupráci a rozvíjeli své environmentální myšlení a smýšlení.