Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Školská rada

Účel zřízení

Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Složení školské rady

Mgr. Kateřina Grygarová

Mgr. Přemysl Harok

Mgr. Lenka Čadková

Ing. arch. Lucie Skulová

Za zřizovatele:

Ing. Karolína Vránová
Bc. Lenka Maroš Kapitánová, DiS.

mladezka-home-banner1
Učební plány – ŠVP
Název Dokument ke stažení​
“JAZYKY – BRÁNA DO SVĚTA”   PDF
Výroční zprávy
Název Dokument ke stažení​
Výroční zpráva za školní rok 2022/2023  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2021/2022  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 docx
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 docx
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009   PDF
Zřizovací listiny
Název Dokument ke stažení​
Zřizovací listina školy   PDF
Zřizovací listina Školské rady   PDF
Školní řády a informace pro rodiče
Název Dokument ke stažení​
Informace pro rodiče (zákonné zástupce) jako subjekty osobních údajů   PDF
Informace ke vstupu do budovy školy PDF
Školní řád PDF
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu PDF
Dodatek č. 2 ke školnímu řádu PDF
Dodatek č. 3 ke školnímu řádu PDF
Dodatek č. 4 ke školnímu řádu PDF
Dodatek k řádu školní jídelny PDF
Vnitřní řád ŠD doc
Dodatek k řádu ŠD docx
Dodatek č. 2 k řádu ŠD PDF
Řád ŠJ PDF
Řád šaten PDF
Řád učebny NJ PDF
Řád učebny AJ – bílá PDF
Řád učebny PC PDF
Řád učebny chemie a fyziky PDF
Řád učebny přírodopisu PDF
Řád školní zahrady PDF
Řád školního hřiště PDF
Řád tělocvičny PDF
Řád dílen PDF
Řád spisovny PDF
Kreditní systémy
Název Dokument ke stažení​
Kreditní bodovací systém 6. a 8. třída PDF
Kreditní bodovací systém 7. a 9. třída PDF
Ceník pronájmu tělocvičen, učeben a ceník poskytovaných služeb
Název Dokument ke stažení​
Ceník pronájmu tělocvičen, učeben a ceník poskytovaných služeb PDF