Dokumentace školy


Školská rada

Účel zřízení

Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.


 

Složení školské rady

Předseda

 Mgr. Kateřina Grygarová

Členové
Mgr. Přemysl Harok

Ing. Renáta Kolarčíková

Jaroslav Jež

Mgr. Ivana Hlubinková Kožmínová

p. Miroslav Polák

 


 

Učební plány – ŠVP
Název Dokument ke stažení​
„JAZYKY – BRÁNA DO SVĚTA“ Č.J. 1298/2011/ZŠML šk. rok    PDF

 

Výroční zprávy
Název Dokument ke stažení​
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 docx
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 docx
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009   PDF

 

Zřizovací listiny
Název Dokument ke stažení​
Zřizovací listina školy   PDF
Zřizovací listina Školské rady   PDF