Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Projekt „Holky z půdy“

Cílem projektu „Holky z půdy“ je vydání pohádkové knihy ve spolupráci s dětmi za podpory základní školy. Inspirací pro knihu jsou ručně malované, šité panenky autorky Martiny Koukalové, kterým vdechneme život.

 

Společně s dětmi z prvního stupně spolupracujeme na hledání jmen „Holek z půdy“, povahách panenek, tématech příběhů a kresbách. Odměnou bude dětem příjemně strávený čas v družince, těšení se na vzniklé příběhy, tvoření, vymýšlení, spolupráce na knize.

Druhý stupeň dostane příležitost se projektu zúčastnit v rámci předmětu jazyka českého, v podobě slohového cvičení, za dohledu učitele. Do knížky se pak dostane úryvek z vybraného příběhu. Odměnou „spisovatele“ bude spolupráce na knize a otištění části svého příběhu v knížce.

Foto: Lucie Maceczková