Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Klíčová aktivita: CLIL course

Přijímací instituce: English language centre, Brighton, Velká Británie

Termín: 18.10. – 29.10.2021

Pedagog: Mgr. Natálie Hrubá

Klíčová aktivita: Aspects of Teaching English

Přijímací instituce: English language centre, Brighton, Velká Británie

Termín: 18.10. – 29.10.2021

Pedagog: Mgr. Jindřiška Jurčková

Klíčová aktivita: Stínování v zahraniční škole

Přijímací instituce: La presentación Baza, Španělsko

Termín: 27.9.-1.10.2021

Pedagog: Mgr. Jarmila Pezdová,  Mgr. Dagmar Csatová