Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Aktuálně

Rozdělení tříd do oddělení:
1. oddělení 3.A+4.B+5.B – vychovatelka Petra Ogrocká
2. oddělení 1.C+4.A+5.B – vychovatelka Bc. Milada Kočíková
3. oddělení 2.A+4.C – vychovatelka Jana Šrámová
4. oddělení 1.B+4.C – vychovatelka Bc. Kateřina Kozlová Koňařová
5. oddělení 3.B+5.A – vychovatelka Bc. Alice Zuzaníková
6. oddělení 1.A+4.A – vychovatelka Petra Chmielová
7. oddělení 2.B+4.B+5.C – vychovatelka Pavlína Baligová

Žáci z odd. č. 1, 2, 3, 4, 5 odchází 11.35-17.00 hod. vchodem od hřiště.
Žáci z odd. 6. a 7. odchází 11.35-15.30 hod. vchodem od jídelny a od 15.30-
17.00 hod. vchodem od hřiště (žáci se nachází na hlavní družině).

Ostatní sdělení

Vážení rodiče,
v případě zájmu o školní družinu v době velikonočních prázdnin dne 6. 4. 2023, kontaktujte, prosím, vedoucí školní družiny do středy 29. 3. 2023, 9:00 hod.

Personální složení

Bc. Alice Zuzaníková
vedoucí vychovatelka alice.zuzanikova@zsmladeznicka.cz 603 763 575
Petra Ogrocká
vychovatelka petra.ogrocka@zsmladeznicka.cz 605 529 223
Petra Chmielová
vychovatelka petra.chmielova@zsmladeznicka.cz 605 556 106
Jana Šrámová
vychovatelka jana.sramova@zsmladeznicka.cz 605 404 163
Bc. Milada Kočíková
vychovatelka milada.kocikova@zsmladeznicka.cz 605 529 223
Pavlína Baligová
vychovatelka pavlina.baligova@zsmladeznicka.cz 605 577 230
Bc. Kateřina Kozlová Koňařová
vychovatelka katerina.konarova@zsmladeznicka.cz 704 916 415
Mateřská dovolená
Bc. Lucie Macháčková
vychovatelka
Lucie Kiszová
vychovatelka

Provoz ŠD

pondělí-pátek
6:00-8:00
11:30-17:00

Placení ŠD

Úhrada ŠD pouze převodem na účet.
Číslo účtu: 27-2888900237/0100
var. symbol: je přidělené číslo (dostanete u vedoucí ŠD)

Pravidelná zájmová činnost ve školní družině

Pěstitelský kroužek
Pondělí 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 3. oddělení
Vedoucí: Jana Šrámová

Čtenářský kroužek
Pondělí 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 4. oddělení
Vedoucí: Bc. Kateřina Kozlová Koňařová

Výtvarný kroužek
Úterý 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 7. oddělení
Vedoucí: Pavla Baligová

Družinový sbor
Středa 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 6. oddělení
Vedoucí: Petra Chmielová

Badatelský kroužek
Středa 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 1. oddělení
Vedoucí: Petra Ogrodská

Sportovní kroužek
Čtvrtek 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, tělocvična
Vedoucí: Bc. Milada Kočíková

 

Začátek zájmové činnosti: říjen 2022
Ukončení zájmové činnosti: květen 2023
Tato zájmová činnost je bezúplatná. Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucí
vychovatelky v 5. oddělení a nebo u vedoucí kroužku.