Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Aktuálně

Vážení rodiče,

na základě § 123 odst 4. novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a za zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel.

Na základě výše uvedeného stanovila pro školní rok 2024/2025 Rada města Havířova  měsíční úplatu za zájmové vzdělávání ve školních družinách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, ve výši 300,00 Kč/účastník, další sourozenec platí polovinu částky.

Ustanovení č. 1897/38RM/2024 ze dne 27. 5. 2024

 

Rozdělení tříd do oddělení:
1. oddělení 1.B + 4.A – vychovatelka Petra Ogrocká
2. oddělení 2.B + 3.B – vychovatelka Bc. Lucie Macháčková
3. oddělení 1.A + 5.C – vychovatelka Jana Šrámová
4. oddělení 2.B + 5.C + 5.B – vychovatelka Bc. Kateřina Kozlová Koňařová
5. oddělení 4.B + 4.A + 5.B – vychovatelka Bc. Alice Zuzaníková
6. oddělení 2.A + 5.A – vychovatelka Petra Chmielová
7. oddělení 1.C + 3.B – vychovatelka Pavlína Baligová
8. oddělení 3.A + 5.B – vychovatelka Bc. Iveta Šintajová

Žáci z odd. č. 1, 2, 3, 4, 5 odchází 11.35-17.00 hod. vchodem od hřiště.
Žáci z odd. č. 6, 7 a 8 odchází 11.35-15.30 hod. vchodem od jídelny a od 15.30-17.00 hod. vchodem od hřiště (žáci se nachází na hlavní družině).

Personální složení

Bc. Alice Zuzaníková
vedoucí vychovatelka alice.zuzanikova@zsmladeznicka.cz 603 763 575
Petra Ogrocká
vychovatelka petra.ogrocka@zsmladeznicka.cz 605 529 223
Petra Chmielová
vychovatelka petra.chmielova@zsmladeznicka.cz 605 556 106
Jana Šrámová
vychovatelka jana.sramova@zsmladeznicka.cz 605 404 163
Bc. Lucie Macháčková
vychovatelka lucie.machackova@zsmladeznicka.cz

604 828 364

Pavlína Baligová
vychovatelka pavlina.baligova@zsmladeznicka.cz 605 577 230
Bc. Kateřina Kozlová Koňařová
vychovatelka katerina.konarova@zsmladeznicka.cz 704 916 415
Bc. Iveta Šintajová
vychovatelka iveta.sintajova@zsmladeznicka.cz

603 745 852

Rodičovská dovolená
Lucie Kiszová
vychovatelka

Provoz ŠD

pondělí-pátek
6:00-8:00
11:35-17:00

Placení ŠD

Úhrada ŠD pouze převodem na účet.
Číslo účtu: 27-2888900237/0100
var. symbol: je přidělené číslo (dostanete u vedoucí ŠD)

Pravidelná zájmová činnost ve školní družině

Pěstitelský kroužek
Pondělí 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 3. oddělení
Vedoucí: Jana Šrámová

 

Čtenářský kroužek
Úterý 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 4. oddělení
Vedoucí: Bc. Kateřina Kozlová Koňařová

 

Tvořivý kroužek
Úterý 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 7. oddělení
Vedoucí: Pavla Baligová

 

Družinový sbor
Středa 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 6. oddělení
Vedoucí: Petra Chmielová

 

Badatelský kroužek
Čtvrtek 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 1. oddělení
Vedoucí: Petra Ogrocká

 

Výtvarný kroužek
Pondělí 15:00-16:00
ŠD Mládežnická, 8. oddělení
Vedoucí: Bc. Iveta Šintajová

 

Začátek zájmové činnosti: říjen 2023
Ukončení zájmové činnosti: květen 2024
Tato zájmová činnost je bezúplatná. Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucí
vychovatelky v 5. oddělení a nebo u vedoucí kroužku.

Dítě může navštěvovat pouze jeden kroužek školní družiny. Děkujeme za pochopení.