Pedagogický sbor


Vedení školy

Mgr. Badurová Iva ředitelka školy badurova@seznam.cz
Mgr. Blažková Jindřiška stat. zástupce ředitele,
ekonom. personální
jindriska.blazkova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Jurčková Jindřiška
zástupce ředitele pro 2. stupeň jindriska.jurckova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Csatová Dagmar výchovná poradkyně dagmar.csatova@zsmladeznicka.cz
Pasterná Simona asistentka ředitelky školy sekretariat@zsmladeznicka.cz
simona.pasterna@zsmladeznicka.cz
Bc.  Skalíková Ivana ekonomka školy ivana.skalikova@zsmladeznicka.cz
Kaňoková Andrea administrativní pracovník andrea.kanokova@zsmladeznicka.cz

 

Učitelé

I. stupeň
Mgr. Králová Ilona  1. A ilona.kralova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Kroutilíková Lenka 1. B lenka.kroutilikova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Freharová Blanka 1. C blanka.freharova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Tief Roman 1. D roman.tief@zsmladeznicka.cz
Mgr. Pezdová Jarmila 2. A jarmila.pezdova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Poskierová Žaneta
2. B zaneta.poskierova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Šumpichová Naďa
2. C nada.sumpichova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Petrovská Ivana 3. A ivana.petrovska@zsmladeznicka.cz
Mgr. Skalková Helena 3. B helena.skalkova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Adamková Radka 4. A radka.adamkova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Šimsa Jiří
4. B jiri.simsa@zsmladeznicka.cz
Mgr. Ožanová Ivona 4. C ivona.ozanova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Lušňáková Marcela 5. A marcela.lusnakova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Doležalová Kateřina 5. B katerina.dolezalova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Csatová Dagmar 5. C dagmar.csatova@zsmladeznicka.cz

 

II. stupeň
Mgr. Zita Kielarová 6. A zita.kielarova@zsmladeznicka.cz
Bc. Kovářová Andrea 6. B andrea.kovarova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Zechová Kateřina 6. C katerina.zechova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Grygarová Kateřina 7. A katerina.grygarova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Volfová Dagmar 7. B dagmar.volfova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Plachtová Gabriela 8. A gabriela.plachtova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Jurčková Jindřiška 8. B jindriska.jurckova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Panagopulosová Jana 9. A jana.panagopulosova@zsmladeznicka.cz
Ing. Bednářová Jana 9. B jana.bednarova@zsmladeznicka.cz

 

Netřídní učitelé
Mgr. Harok Přemysl   premysl.harok@zsmladeznicka.cz
Mgr. Kučerová Šárka   sarka.kucerova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Lukánková Irena   irena.lukankova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Škutová Tamara   tamara.skutova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Kundel Aleš   ales.kundel@zsmladeznicka.cz
Mgr. Šťávová Edita   edita.stavova@zsmladeznicka.cz
Strýčková Irma   irma.stryckova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Beňová Veronika   veronika.benova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Barvíková Šárka   sarka.barvikova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Hrubá Natálie   natalie.hruba@zsmladeznicka.cz

 

Školní psycholog
Mgr. Ing. Lisníková Kateřina   katerina.lisnikova@zsmladeznicka.cz

 

Asistenti pedagoga
Bc. Zuzaníková Alice   alice.zuzanikova@zsmladeznicka.cz
Smejkalová Radka   radka.smejkalova@zsmladeznicka.cz
Baligová Pavlína   pavlina.baligova@zsmladeznicka.cz
Šrámová Jana   jana.sramova@zsmladeznicka.cz
Konečná Martina   martina.konecna@zsmladeznicka.cz
Bc. Petra Langerová Skupinová   petra.langerova@zsmladeznicka.cz
Golichová Radka   radka.golichova@zsmladeznicka.cz
Bc. Milada Kočíková   milada.kocikova@zsmladeznicka.cz