Informace ŠD


Safety, satisfaction
and happiness. *

* Bezpečí, spokojenost a štěstí.

Provoz ŠD

pondělí-pátek
6:00-8:00
11:30-16:30


Placení ŠD

Úhrada ŠD pouze převodem na účet.
Číslo účtu: 27-2888900237/0100
var. symbol: je přidělené číslo (dostanete u vedoucí ŠD)


Pravidelná zájmová činnost ve školní družině

Pěstitelský kroužek
Pondělí 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 3. oddělení
Vedoucí: Jana Šrámová, Lucie Kiszová

Výtvarný kroužek
Úterý 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 8. oddělení
Vedoucí: Pavla Baligová

Badatelský kroužek
Úterý 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 2. oddělení
Vedoucí: Bc. Milada Kočíková

Družinový sbor
Středa 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 6. oddělení
Vedoucí: Petra Chmielová

Čtenářský kroužek
Čtvrtek 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 9. oddělení
Vedoucí: Bc. Petra Niniczková

 

Začátek zájmové činnosti: říjen 2020
Ukončení zájmové činnosti: květen 2021
Tato zájmová činnost je bezúplatná. Jeden žák může navštěvovat pouze jeden kroužek a počet žáků v kroužku je omezen.
Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucí vychovatelky v 5. oddělení.