Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Jsme školou pro všechny

  • podporujeme rozvoj nadaných dětí (na škole pracuje erudované poradenské pracoviště)
  • máme moderně vybavené učebny cizích jazyků
  • zkoumáme přírodní zákony v nové učebně fyziky a chemie
  • máme nově vybavené PC učebny, notebooky pro výuku a roboty do kroužku programování