Výtvarná soutěž


Výtvarná soutěž
Také žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna v Havířově.

Děti mohly namalovat či nakreslit jakoukoli ilustraci k dílu H. Ch. Andersena.
Největší radost z výhry měl Tobiáš Chovanec z 1. B,  jehož obrázek Malé mořské víly se porotě líbil nejvíce.
Práce všech dětí si můžete prohlédnout v knihovně.
J. Pezdová