Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Třeťáčci v hodinách prvouky probírali učivo o IZS.

Povídali jsme si o náplni práce hasičů, která se zdaleka netýká pouze hašení ohně. Rovněž policisté a zdravotníci nemají jednoduchou práci.

Vtom nás napadlo, že si jejich práci vyzkoušíme. Kdoví, třeba z nás budou jednou lékaři a sestřičky 🙂

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky