Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Havířovské kostky

Letošní Lego soutěž se uskutečnila v naší školní družině ve dnech 15. a 16. 06. Dětem se stavby povedly, všechny byly opravdu moc krásné. Nakonec proběhlo vyhodnocení a ti nejlepší dostali Lego balíčky, za které patří poděkování především Poděkování patří Lukáši Jurczkovi, který je dětem věnoval. O víkendu se pak také konala překrásná výstava Lega v tělocvičně naší školy.

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky