Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Ukázky dravců

Pod vedením zkušeného sokolníka jsme měli možnost vidět ukázky dravých ptáků. Kromě několika druhů sov jsme viděli i karanča, supa a dokonce i orla. Někteří nám létali nad hlavami, jiní se ukázali při lovu své kořisti a tu největší sovu jsme si mohli i pohladit. Dozvěděli jsme se kde jednotliví dravci žijí, jak loví a jak zachránit mládě, které najdeme na zemi.

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky