Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Projektový den – 3. A

V úterý měli žáci 3. A projektový den. Protože v předešlých hodinách prvouky probírali Sluneční soustavu, získali tak základní vědomosti o planetách, Slunci a hlavně naší modré planetě. Do školy si přinesli různé obrázky, informace, paní učitelka jim ukázala několik nápadů, jak by mohl takový Vesmír na papíře vypadat, a pustili se do práce. Podívejte, jak se dařilo… 🙂

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky