Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Projekt ke Dni včel

V rámci projektu Včela – živočich roku proběhla 17. a 20. 5.ve 3. B beseda o včelách a jejich chovu. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a získaly nadhled v chování ke včelám. Své znalosti uplatnily i v projektu ke ,,Dni včel. “ Děkujeme paní Soukupové za zajímavé povídání.

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky