Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Švadlenky z Mládežky děkují za Vánoční jarmark

Vše z Vánoční kolekce, kterou jsme vytvořily na jarmark, se prodalo. Vydělaly jsme si balík peněz na nákup nových materiálů a dalších potřeb pro naše tvoření. Děkujeme parlamentu, že uspořádal tak úžasnou akci a že jsme se jí mohly zúčastnit.

Comments are closed.