Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Pod pokličkou cizích jazyků – 3. díl.

Přijměte naše pozvání do hodiny anglického jazyka v 5.A třídě.
Trénovali jsme popis osob. A v březnu jsou k tomu literární postavy jako dělané… Posuďte sami.

Comments are closed.