Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Pod pokličkou cizích jazyků – 4. díl.

Dnes Vás pozveme do hodiny anglického jazyka ve 2. ročníku. Tentokrát si procvičte spolu s dětmi části těla.

Comments are closed.